Lu Zhang

Lu Zhang

Ph.D. Student

Department
  • Communication
zhangl43@msu.edu
Contact Information

404 Wilson Road, Room 465